Landmeten

10 maart 2023

BACS meetcode voor opmeting van gebouwen

Met een BACS opmeting door een landmeter beschik je over een nauwkeurig gemeten vloeroppervlakte van een gebouw.

De BACS richtlijnen voor opmetingen van gebouwen in België is opgesteld door de Belgisch-Luxemburgse Associatie van Chartered Surveyors. Het doel van de meetcode bestaat er in aan landmeters een algemeen aanvaarde en ondubbelzinnige bepaling te hebben voor het nauwkeurig opmeten van gebouwen in functie van vastgoedwaardering, verkoop, verhuur of aankoop.

Lees hier onze expertise over BACS opmeting door een landmeter.

Wilt u graag een BACS opmeting laten uitvoeren door een landmeter?
Zoek dan niet verder en vertrouw op CC experts.
Neem contact op voor meer info of vraag vrijblijvend een offerte aan.

BACS Kantoren

De BACS meetcode is zowel geschikt voor residentieel en commercieel vastgoed. Vaak wordt de BACS meetcode gebruikt om de vloeroppervlakte van een gebouw te controleren bij een vastgoedtransactie als onderdeel van een due diligence. Ook komt de meetcode voor in heel wat bestekken van nieuwbouwprojecten als norm bij een vloeroppervlaktemaat.

Het beschikken over een nauwkeurig gemeten vloeroppervlakte van een gebouw verhoogt de transparantie voor investeerders en/of gebruikers van vastgoed en maakt een vergelijking van de vloeroppervlakte tussen gebouwen mogelijk.

Er zijn twee kernbegrippen in de BACS meetcode: het Bruto Uitwendig Oppervlak (BUO) en het Bruto Oppervlak (BO).

Bruto uitwendig oppervlak (BUO)

Het bruto uitwendig oppervlak van een gebouw is de oppervlakte van elk niveau inclusief buitenmuren met inbegrip van kolommen, binnenmuren, scheidingswanden, inpandige balkons,… Niet inbegrepen in de bruto uitwendig oppervlak zijn open balkons, open brandtrappen, overkappingen,…

Het bruto uitwendig oppervlak kent zijn toepassing in bouwkostencalculatie, ruimtelijke ordening (vb. vloer/terreinindex) en de vastgoedmakelaardij als vloeroppervlaktemaat voor de commercialisatie van gebouwen in verkoop.

BACS Kantoren

Bruto oppervlak (BO)

Het bruto oppervlak (BO) is de oppervlakte van elk niveau van een gebouw gemeten vanaf de hartlijn van de ramen tot aan de as van de muur (als er geen ramen in de muur zijn) met inbegrip van de oppervlakte binnenmuren, scheidingswanden, trappenhuizen, verticale luchtkanalen,… Niet inbegrepen in het bruto oppervlak zijn uitstekende constructies, technische lokalen, op- en afritten van parkeergarages,…

 Het bruto oppervlak (BO) kent voornamelijk zijn toepassing in het taxeren van de huurwaarde van bijvoorbeeld handelspanden of kantoorgebouwen en wordt eveneens gehanteerd als basis voor de verdeling van de gemeenschappelijk lasten van verschillende gebruikers in éénzelfde gebouw.

Nauwkeurige opmeting met 3D laserscanning door een landmeter-expert

Is er geen as-builtplan in een digitaal CAD of BIM formaat beschikbaar, wordt het gebouw gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten met de techniek van 3D laserscanning door een landmeter. Met 3D laserscanning ondervindt een gebruiker van het gebouw minimale hinder tijdens de opmeting en kan er efficiënt tot 15.000 m² vloeroppervlakte per dag gemeten worden.

Na opmeting worden de meetgegevens door een landmeter verwekt tot grondplannen met de berekening en de visualisering van het Bruto Uitwendig Oppervlak (BUO) en het Bruto Oppervlak (BO). Finaal worden de vaststellingen en conclusies gerapporteerd in een verslag ondertekend door een landmeter-expert en/of een RICS geaccrediteerde vastgoeddeskundige.

BACS Kantoren

Is er een alternatief voor de BACS meetcode?

De BACS meetcode is niet bindend, doch de meest gehanteerde norm bij de bepaling van de vloeroppervlakte van gebouwen in België. Naast de BACS meetcode beschikken onze landmeters ook over de expertise om andere meetstandaarden toe te passen bij de vloeroppervlaktemeting van gebouwen, bijvoorbeeld:

• meetcode van gebouwen voor de instellingen van de Europese Unie
• NBN B06-002 (bruto-vloeroppervlakte, netto-vloeroppervlakte,…)
• NEN2580 (bruto vloeroppervlak BVO, netto vloeroppervlak NVO, verhuurbaar vloeroppervlak VVO,…)
• International Property Measurement Standards (IPMS)
• The European Real Estate Area Label (extra-murosoppervlakte, intra-murosoppervlakte, bouwoppervlakte,…)
• …

Onze Referenties

BACS opmetingen die verzorgd werden door onze landmeters:

• een kantoorgebouw van 12.868 m² groot gelegen in de Europese wijk te Brussel
• kantoren van 10.309 m² groot gelegen nabij het Berlaymontgebouw te Brussel
• industriële gebouwen van 21.876 m² groot te Hoogstraten
• een logistiek gebouw van 4.755 m² opslag en 979 m² kantoren te Zaventem
• …

Meer weten over de BACS meetcode?

Omdat dossiers en projecten uniek zijn, stemmen we onze dienstverlening graag af op uw noden en behoeften.
Neem contact op voor meer info of vraag vrijblijvend een offerte aan.