Landmeten

6 maart 2023

Opmetingen van gebouwen en architectuur
met 3D laserscanning

Met 3D laserscanning meet een landmeter gebouwen en architectuur op in miljoenen punten die vervolgens uitgetekend worden tot architectuurplannen in DWG-formaat.

De gemiddelde leeftijd van de Belgische gebouwen is aanzienlijk hoger dan in de hele Europese Unie. Meer dan 75% van de gebouwen dateren van voor de jaren ’80 zodat zelden bouwplannen voorhanden zijn. Betrouwbare en accurate plannen van een gebouw zijn een essentiële start om van nieuwbouwprojecten, renovatiewerken, restauratiewerken of verbouwingen een succesverhaal te kunnen maken. Hiertoe worden gebouwen en architectuur door een landmeter opgemeten via 3D laserscanning.

Lees hier onze expertise over 3D laserscanning door een landmeter.

Wilt u graag een 3D laserscanning van een gebouw laten uitvoeren?
Zoek niet verder en vertrouw op CC experts.

CC experts is gespecialiseerd in de 3D laserscanning van allerlei soorten gebouwen en architectuur zoals monumenten, kloosters, kerken, hoeves, kastelen, winkels, scholen, kantoren, herenhuizen, burgerwoningen,… De landmeters van CC experts meten en tekenen de meest uiteenlopende kleine en grote gebouwen.

Neem contact op voor meer info of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Laserscan 1

Nauwkeurige opmeting met 3D laserscanning

Met veel precisie en aandacht meet CC experts gebouwen en architectuur in miljoenen meetpunten op door gebruik te maken van 3D laserscanning. De architectuurmeting wordt uitgevoerd door een landmeter met statische en mobiele laserscanners van Leica Geosystems zoals de RTC360, BLK360, BLK2GO en BLK2FLY.

Door het 3D laserscanning van een gebouw wordt de vorm en de positie van de gebouwdelen vastgelegd. Bij het meten met laserscanners wordt het gebouw gevangen in een wolk van meetpunten die bestaat uit miljoenen coördinaten (X, Y & Z). Een 3D opmeting met een laserscanner is bijna direct een compleet 3D product. Maar let op! Je moet goed afspreken wat het precieze product van de meetresultaten zijn en hoe het aangeleverd moet worden om geen teleurstellingen te krijgen. Een puntenwolk is een heel waardevol product, maar wel wat anders dan bijvoorbeeld een as-builtplan in een DWG-formaat.

Hoe gaan we te werk?

Tijdens de 3D opmeting worden gebouwdetails vastgelegd met panoramische foto’s in hoge resolutie die bekeken kunnen worden in een viewer. Dit kan heel wat nodeloze verplaatsingen voorkomen om een goed beeld te krijgen van een gebouw en haar details. Je exploreert en analyseert het gebouw vanop uw bureau.

Met de techniek van 3D laserscanning ondervindt een gebruiker van het gebouw minimale hinder tijdens het opmeten en kan er efficiënt tot 15.000 m² vloeroppervlakte per dag gemeten worden. Daar een volledig gebouw is ingemeten in een wolk van meetpunten op een korte tijd, hoeven er nadien geen bijkomende metingen ter plaatse uitgevoerd te worden indien extra plannen nodig blijken te zijn tijdens het ontwerpproces. Dit levert een flinke kostenbesparing op in het meetwerk!

Laserscan 4

Wat kan je verwachten?

De puntenwolk kunnen we aanleveren in opensource bestandsformaten zoals E57, PTS, XYZ en LAZ en closed source bestandsformaten zoals Recap van Autodesk en LGS van Leica Geosystems. Dit biedt de mogelijkheid om de puntenwolk als onderlegger te gebruiken in eigen softwareprogramma’s als ARCHICAD, AutoCAD, Revit, InfraWorks, Inventor, BricsCAD, SOLIDWORKS, SketchUp,… Enige ervaring met het openen en bewerken van puntenwolken in eigen softwareprogramma’s is aan te bevelen. Contacteer ons vrijblijvend en we helpen u graag verder.

Laserscan 3

Architectuurplannen in DWG-formaat

Een puntenwolk volstaat zelden om een bouwproject vorm te geven. Daartoe wordt de puntenwolk verwerkt en uitgetekend tot architectuurplannen in DWG-formaat voor vastgoedinvesteerders, eigenaars, projectontwikkelaars, architecten, ingenieursbureaus en aannemers. Diverse type plannen kunnen uitgetekend worden:

• een inplantingsplan met de perceelgrenzen
• de grondplannen per verdieping
• een dakenplan
• de gevelaanzichten
• een dwars- en langsdoorsneden
• een terreinprofiel
• in voorkomend geval het gabarit met de aanpalende gebouwen

Niet alles hoeft meteen uitgetekend te worden. In een korte tijd kan een volledig gebouw ingemeten worden om eventueel vervolgens gefaseerd
– volgens de evolutie van het project – de diverse plannen uit te tekenen. Het voordeel is dat de kosten daardoor gefaseerd kunnen worden.

De architectuurplannen worden door de landmeters van CC experts opgesteld overeenkomstig het normenboek voor digitale aanvragen van een omgevingsvergunning. Alle vereiste gegevens bij de voorbereiding van een vergunningsaanvraag zijn dus beschikbaar voor de architect en het ontwerpteam. Dankzij onze betrouwbare en accurate plannen kan er snel en efficiënt het ontwerp van een bouwproject aangevat worden. Ontwerp- en uitvoeringsfouten worden vermeden door kennis te hebben van de as-built toestand van een gebouw.

In de praktijk stellen we vast dat architecten en aannemers de voorkeur geven aan geïdealiseerde plannen waar bijvoorbeeld hoeken van muren, plafonds, ramen, deuren,… exact 90° graden worden getekend. Bij het uittekenen van plannen verzoenen onze landmeters de accuraatheid en de goede praktijk door een maximale afwijking te hanteren van 15 mm t.o.v. de puntenwolk.

CC experts kan ook ortho foto’s maken van bijvoorbeeld gevels die gerestaureerd dienen te worden. Een ortho foto kan dan als onderlegger dienen voor een gevelrestauratie en als documentatie in geval van schade, of voor archeologie.

Onze referenties

De landmeters van CC experts verzorgden reeds diverse 3D laserscanning projecten, zoals:

    • een kantoorgebouw van 12.868 m² groot gelegen in de Europese wijk te Brussel;
    • kantoren van 10.309 m² groot gelegen nabij het Berlaymontgebouw te Brussel;
    • een 18de eeuws herenhuis beschermd als monument te Gent;
    • een studentenverblijf met meer dan 100 kamers te Gent;

Meer weten over opmetingen van gebouwen en architectuur?

Omdat dossiers en projecten uniek zijn, stemmen we onze dienstverlening graag af op uw noden en behoeften.
Neem contact op voor meer info of vraag vrijblijvend een offerte aan.