Landmeten

20 juni 2023

3D-laserscanning: secuur opmeten van gebouwen en architectuur

De gemiddelde leeftijd van Belgische gebouwen is aanzienlijk hoger dan in de hele Europese Unie. Meer dan 75% van de gebouwen dateren van voor de jaren 80. Bouwplannen zijn daardoor zelden voorhanden. Betrouwbare en accurate plannen van een gebouw zijn een essentiële start om van nieuwbouwprojecten, renovatiewerken, restauratiewerken of verbouwingen een succesverhaal te maken. Landmeters lossen de lacune op met behulp van 3D laserscanning.

Die technologie maakt het mogelijk om gebouwen en architectuur via miljoenen punten op te meten. Die meetpunten worden vervolgens uitgetekend in architectuurplannen in DWG-formaat.

Wilt u graag een 3D laserscanning van een gebouw laten uitvoeren?
Zoek niet verder en vertrouw op CC Experts.

CC Experts is gespecialiseerd in de 3D laserscanning van allerlei soorten gebouwen en architectuur. Denk aan monumenten, kloosters, kerken, hoeves, kastelen, winkels, scholen, kantoren, herenhuizen, burgerwoningen,… De landmeters van CC Experts meten en tekenen de meest uiteenlopende kleine en grote gebouwen.

Neem contact op voor meer info of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Lees hier onze expertise over 3D laserscanning door een landmeter.

Hoe werkt 3D laserscanning?

De landmeters van CC Experts gebruiken statische en mobiele laserscans van Leica Geosystems zoals de RTC360, BLK360 en BLK2GO. Die innovatieve technologie maakt het mogelijk om gebouwen en architectuur aan de hand van miljoenen meetpunten in kaart te brengen.

De laserscanners vangen het gebouw in een virtuele wolk van meetpunten die uit miljoenen coördinaten (op de X-, de Y- en de Z-as) bestaat. Op die manier worden de vorm en de positie van alle onderdelen in gebouwen vastgelegd. U krijgt bijna instant een 3D-product te zien. Het is belangrijk om op voorhand goed af te spreken hoe het 3D-beeld aangeleverd moet worden (zie verder in de tekst). Zo worden teleurstellingen voorkomen. Een puntenwolk is een heel waardevol product, maar wel wat anders dan bijvoorbeeld een as-builtplan in een DWG-formaat.

Tijdens de architectuurmeting worden gebouwdetails vastgelegd met panoramische foto’s in hoge resolutie. Die kunnen in een viewer bekeken worden. Dit kan heel wat nodeloze verplaatsingen voorkomen om een goed beeld te krijgen van een gebouw en haar details. Het is mogelijk een gebouw te exploreren en analyseren van achter een bureau.

Met de techniek van 3D laserscanning ondervindt een gebruiker van het gebouw minimale hinder tijdens het opmeten. Er kan efficiënt tot 15.000 m² vloeroppervlakte per dag gemeten worden. Aangezien een volledig gebouw op korte tijd wordt opgemeten in de wolk van meetpunten, hoeven er nadien geen bijkomende metingen ter plaatse uitgevoerd te worden. Ook niet wanneer er extra plannen nodig blijken te zijn tijdens het ontwerpproces. Dat levert een flinke kostenbesparing op in het meetwerk.

In welke bestandsformaten zijn 3D-scans beschikbaar?

CC Experts kan de puntenwolk in verschillende formaten aanleveren. In open source-bestandsformaten zoals E57, PTS, XYZ en LAZ en closed source-bestandsformaten zoals Recap van Autodesk en LGS van Leica Geosystems. Dat biedt de mogelijkheid om de puntenwolk als onderlegger te gebruiken in eigen softwareprogramma’s als ARCHICAD, AutoCAD, Revit, InfraWorks, Inventor, BricsCAD, SOLIDWORKS, SketchUp,…

Enige ervaring met het openen en bewerken van puntenwolken in eigen softwareprogramma’s is aan te bevelen. Contacteer ons vrijblijvend en we helpen u graag verder. Benieuwd hoe een puntenwolk met panoramische foto’s in hoge resolutie er in het echt uitziet bij een architectuurmeting? Neem vrijblijvend contact op.

landmeter GPS

Geen ontwerp- of uitvoeringsfouten

Een puntenwolk volstaat zelden om een bouwproject vorm te geven. Eerst wordt de puntenwolk verwerkt en uitgetekend tot architectuurplannen in DWG-formaat voor vastgoedinvesteerders, eigenaars, projectontwikkelaars, architecten, ingenieursbureaus en aannemers. Op basis daarvan kunnen verschillende soorten plannen uitgetekend worden:

 • een inplantingsplan met de perceelgrenzen
 • de grondplannen per verdieping
 • een dakenplan
 • de gevelaanzichten
 • dwars- en langsdoorsneden
 • een terreinprofiel
 • in voorkomend geval het gabarit met de aanpalende gebouwen

Niet alles hoeft meteen uitgetekend te worden. In een korte tijd kan een volledig gebouw ingemeten worden om eventueel vervolgens gefaseerd – volgens de evolutie van het project – de diverse plannen uit te tekenen. Het voordeel is dat de kosten daardoor gefaseerd kunnen worden.

De landmeters van CC Experts stellen de architectuurplannen op in overeenstemming met het normenboek voor digitale aanvragen van een omgevingsvergunning. Alle vereiste gegevens bij de voorbereiding van een vergunningsaanvraag zijn dus beschikbaar voor de architect en het ontwerpteam. Dankzij onze betrouwbare en accurate plannen kan er snel en efficiënt met het ontwerp van een bouwproject worden aangevat. Ontwerp- en uitvoeringsfouten worden vermeden door kennis te hebben van de as-built toestand van een gebouw.

In de praktijk stellen we vast dat architecten en aannemers de voorkeur geven aan geïdealiseerde plannen waar bijvoorbeeld hoeken van muren, plafonds, ramen, deuren,… exact 90° graden worden getekend. Bij het uittekenen van plannen verzoenen onze landmeters de accuraatheid en de goede praktijk door een maximale afwijking te hanteren van 15 millimeter ten opzichte van de puntenwolk.

De landmeters van CC Experts kunnen ook ortho foto’s maken van gevels die gerestaureerd dienen te worden. Een orthofoto kan als onderlegger dienen voor een gevelrestauratie en als documentatie in geval van schade, of voor archeologie.

Onze referenties

De landmeters van CC Experts verzorgden verschillende 3D laserscanningprojecten, zoals:

 • een kantoorgebouw van 12.868 m² groot gelegen in de Europese wijk te Brussel
 • kantoren van 10.309 m² groot gelegen nabij het Berlaymontgebouw te Brussel
 • een 18de eeuws herenhuis beschermd als monument te Gent
 • een studentenverblijf met meer dan 100 kamers te Gent

Meer weten over opmetingen van gebouwen en architectuur?

Omdat dossiers en projecten uniek zijn, stemmen we onze dienstverlening graag af op uw noden en behoeften.
Neem contact op voor meer info of vraag vrijblijvend een offerte aan.