Privacyverklaring

Voor ons is een zorgvuldige omgang van uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet van 08.12.1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 januari 2022.

Claeyssens en Couckuyt BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Claeyssens en Couckuyt BV
Kouterbaan 16b
9830 Sint-Martens-Latem
09 233 40 54
info@ccexperts.be
www.ccexperts.be
0642.924.512

Persoonsgegevens die wij verwerken

Claeyssens en Couckuyt BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.

Bijvoorbeeld:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer of GSM-nummer
 • e-mailadres

Alleen die medewerkers, die de gegevens noodzakelijkerwijs moeten inzien in het kader van de uitoefening van hun functie, hebben toegang tot deze gegevens. De medewerkers van Claeyssens en Couckuyt BV hebben allen geheimhoudingsplicht om uw privacy te waarborgen. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u automatisch toestemming aan de medewerkers van Claeyssens en Couckuyt BV om de gegevens in te zien.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ccexperts.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Claeyssens en Couckuyt BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw bestelling en betaling;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Claeyssens en Couckuyt BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor een wettelijke of verordenende bepaling of ten behoeve van het normale bedrijfsbeheer.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Claeyssens en Couckuyt BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Claeyssens en Couckuyt BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur;
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het verwerken van klant- en facturatiegegevens (bv. een CRM systeem, een boekhoudprogramma, programma’s voor het opmaken van plannen en rapporten,…)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Claeyssens en Couckuyt BV gebruikt alleen functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Divi (Elegant Themes)

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Divi (Elegant Themes) voor website ontwerp. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Vervaldatum
permanent
Functie
Regelen van functies over meerdere pagina's
Naam
Vervaldatum
sessie
Functie

Doel wordt onderzocht

Naam
Vervaldatum
Functie
Naam
Vervaldatum
Functie

WordPress

Doel wordt onderzocht

Gebruik

We gebruiken WordPress voor website ontwikkeling. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Doel wordt onderzocht

Naam
cc_global_message
Vervaldatum
Functie

Google Maps

Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken Google Maps voor het vertonen van kaarten. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Maps Privacyverklaring.

Marketing/Tracking

Naam
Vervaldatum
verloopt direct
Functie
Vraagt het IP adres van de gebruiker op

Diversen

Doel wordt onderzocht

Gebruik

Delen van gegevens

Het delen van gegevens is in afwachting van onderzoek

Doel wordt onderzocht

Naam
cmplz_toggle_data_id_4
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_consenttype
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_toggle_data_id_0
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplzFormValues
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_toggle_data_id_1
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplzDashboardDefaultsSet
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_layout
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_toggle_data_id_2
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_toggle_data_id_3
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
wp-api-schema-modelhttps://ccexperts.be/wp-json/wp/v2/
Vervaldatum
Functie
Naam
cmplz_policy_id
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_functional
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_marketing
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_statistics
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_preferences
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_banner-status
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
explat-last-anon-id
Vervaldatum
Functie
Naam
explat-experiment--woocommerce_tasklist_progression_headercard_2022_04
Vervaldatum
Functie
Naam
explat-last-anon-id-retrieval-time
Vervaldatum
Functie
Naam
explat-experiment--woocommerce_tasklist_progression_headercard_2col_2022_04
Vervaldatum
Functie
Naam
wc_cart_hash_8fa8fdaba74017838c224ca7c5ba1265
Vervaldatum
Functie
Naam
explat-experiment--woocommerce_tasklist_progression
Vervaldatum
Functie
Naam
storeApiNonce
Vervaldatum
Functie
Naam
explat-experiment--woocommerce_test_experiment
Vervaldatum
Functie
Naam
tk_qs
Vervaldatum
Functie
Naam
wistia
Vervaldatum
Functie
Naam
wistia-video-progress-fj42vucf99
Vervaldatum
Functie
Naam
__mpq_a36067b00a263cce0299cfd960e26ecf_ev
Vervaldatum
Functie
Naam
loglevel
Vervaldatum
Functie
Naam
wpr-hash
Vervaldatum
Functie
Naam
wistia-video-progress-j042jylrre
Vervaldatum
Functie
Naam
persist:hs-beacon-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
Vervaldatum
Functie
Naam
wistia-video-progress-z1qxl7s2zn
Vervaldatum
Functie
Naam
wpr-show-sidebar
Vervaldatum
Functie
Naam
wistia-video-progress-7seqacq2ol
Vervaldatum
Functie
Naam
undefined
Vervaldatum
Functie
Naam
persist:hs-beacon-message-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
Vervaldatum
Functie
Naam
mp_a36067b00a263cce0299cfd960e26ecf_mixpanel
Vervaldatum
Functie
Naam
wordpress_47aa8dbf8b51438bde183fc043d1bb92_xframe
Vervaldatum
Functie
Naam
wp_lang
Vervaldatum
Functie
Naam
etfb-autosave-1
Vervaldatum
Functie
Naam
_ga_DQTQNEN423
Vervaldatum
Functie
Naam
_ga
Vervaldatum
Functie
Naam
_gid
Vervaldatum
Functie
Naam
_gat_UA-250305534-1
Vervaldatum
Functie
Naam
WP_PREFERENCES_USER_1
Vervaldatum
Functie
Naam
cmplz_consented_services
Vervaldatum
365 dagen
Functie
Naam
lastClipboardTimestamp
Vervaldatum
Functie
Naam
acf
Vervaldatum
Functie
Naam
et-recommend-sync-post-1528-bb
Vervaldatum
Functie
Naam
wpEmojiSettingsSupports
Vervaldatum
Functie
Naam
et-reloaded-post-1509-vb
Vervaldatum
Functie
Naam
et-saving-post-1509-bb
Vervaldatum
Functie
Naam
persist:hs-beacon-2496aba6-0292-489c-8f5d-1c0fba417c2f
Vervaldatum
Functie
Naam
explat-experiment--woocommerce_tasklist_progression_headercard_2col_2023_05
Vervaldatum
Functie
Naam
explat-experiment--woocommerce_tasklist_progression_headercard_2023_05
Vervaldatum
Functie
Naam
persist:hs-beacon-message-2496aba6-0292-489c-8f5d-1c0fba417c2f
Vervaldatum
Functie
Naam
zapier.visitor_id
Vervaldatum
Functie
Naam
_grecaptcha
Vervaldatum
Functie
Naam
_wpfuuid
Vervaldatum
Functie
Naam
qurh8qk7
Vervaldatum
Functie
Naam
is3twhmj
Vervaldatum
Functie
Naam
y7t8piw9
Vervaldatum
Functie
Naam
mzbvo460
Vervaldatum
Functie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Claeyssens en Couckuyt BV.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ccexperts.be.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Claeyssens en Couckuyt BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ccexperts.be.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Schatting
bestellen