Schattingen

22 juni 2023

Bindende VLABEL-schatting voor de aangifte van nalatenschap

Bij een aangifte van nalatenschap betaalt u erfbelasting. Dat bedrag is mede afhankelijk van de waarde van de onroerende goederen in de nalatenschap. Om sancties te vermijden, is het belangrijk om de waarde van de onroerende goederen correct aan te geven met een bindende VLABEL-schatting. Dat zijn schattingen door experts die door de Vlaamse Belastingdienst erkend zijn.

U kan ook zelf een schatting maken van de onroerende goederen, maar hier zijn risico’s aan verbonden waarmee u best rekening houdt.

Wilt u graag een VLABEL-schatting laten uitvoeren?
Zoek niet verder en vertrouw op CC Experts als erkend VLABEL-schatter.

Bestel hier een VLABEL-schatting online.

Lees hieronder alles wat u moet weten over een bindende VLABEL-schatting

Wat is een VLABEL-schatting?

Wanneer de onroerende goederen van een overleden persoon geschat worden door een ambtenaar van de Vlaamse Belastingdienst of door een erkende schatter van de Vlaamse Belastingdienst noemen we dat een VLABEL-schatting.

De schatters van CC Experts zijn erkend door de Vlaamse Belastingdienst zodat u bij ons terechtkunt voor een VLABEL-schatting. Een gekwalificeerde vastgoedexpert bezoekt het onroerend goed en maakt een VLABEL-schatting op

Logo vlabel

Wanneer heeft u een VLABEL-schatting nodig?

Naast de berekening van de erfbelasting voor de aangifte van nalatenschap zijn er nog enkele situaties waarbij u best kiest voor een erkende VLABEL-schatting:
 

  • Waardering van vastgoed in een vennootschap
  • Waardering van vastgoed voor schenking
  • Onafhankelijke en tegensprekelijke schatting bij echtscheiding / EOT

Is een VLABEL-schatting verplicht voor de aangifte van nalatenschap?

Een erfgenaam is niet verplicht een bindende VLABEL-schatting te laten uitvoeren. U kunt zelf een schatting opmaken waarvan de waarde in de nalatenschap wordt aangegeven. In geval van meerdere onroerende goederen in het actief van de nalatenschap kan voor elk onroerend goed individueel een waarde bepaald worden.

Het schatten van de waarde van een onroerend goed voor de aangifte van nalatenschap is een complex proces. Er zijn online tools en computerprogramma’s voorhanden om zelfstandig een schatting te maken, maar de betrouwbaarheid van die online tools dient steeds in vraag gesteld te worden.

Het is de erfgenaam die finaal de verantwoordelijkheid en de risico’s draagt over de aangegeven waarde. Wordt een te lage schatting aangegeven, is er een risico op een ‘tekortschatting’. De Vlaamse Belastingdienst kan hiervoor een boete opleggen. Omgekeerd, indien een te hoge schatting aangegeven wordt door de erfgenaam, betaalt men meer erfbelasting dan werkelijk nodig.

Wie kan een VLABEL-schatting uitvoeren?

Gratis bindende VLABEL-schatting door een ambtenaar

Sinds april 2019 kunnen erfgenamen in Vlaanderen een gratis bindende VLABEL-schatting aanvragen. Deze gratis schatting gebeurt door een computerprogramma en is onherroepelijk bindend na validatie door een ambtenaar van de Vlaamse Belastingdienst.

In vele gevallen wordt de bindende VLABEL-schatting niet voorafgegaan door een plaatsbezoek van een ambtenaar. Omdat een computerprogramma geen rekening houdt met de context (zoals of er al dan niet isolatie aanwezig is, welk type beglazing voor de ramen gebruikt wordt, of als de elektrische installatie conform is) bestaat het risico dat de schatting door het computerprogramma de waarde van het onroerend goed te hoog inschat. Dat leidt tot een hogere erfbelasting dan werkelijk nodig.

VLABEL-schatting door een erkende schatter-expert

Een VLABEL-schatting kan ook worden opgemaakt door een erkend VLABEL-schatter, zoals een erkend landmeter. Die is objectief en heeft een grondige kennis van de vastgoedmarkt in de specifieke regio. Bovendien is een erkende VLABEL-schatter onafhankelijk en heeft hij/zij geen enkele belangenverstrengeling bij het vaststellen van de waarde. Dit garandeert dat de schatting objectief en betrouwbaar is.

Bij het opstellen van een VLABEL-schattig voor de aangifte van nalatenschap houdt een erkende schatter rekening met alle relevante factoren, waaronder de ligging, de oppervlakte, de staat van het onroerend goed, eventuele verbeteringen en renovaties, en eventuele lasten of beperkingen op het goed.

Wat zijn de voordelen van een VLABEL-schatting door een erkende schatter-expert?

Bindend

Een VLABEL-schatting door een erkende schatter is bindend. Dit betekent dat de Vlaamse Belastingdienst de waarde die wordt vastgesteld door de expert accepteert. Er is daarna geen discussie meer mogelijk over de waarde van het onroerend goed.

Snel geregeld

De aangifte van nalatenschap dient uiterlijk te gebeuren vier maanden na de datum van overlijden. Het is dus belangrijk om uw schatting tijdig aan te vragen. Een VLABEL-schatting kan snel worden geregeld, waardoor u voldoende tijd heeft om uw fiscale aangiftes binnen de wettelijke termijnen in te dienen.

Gedetailleerd verslag

Bij een VLABEL-schatting wordt het verslag gemotiveerd opgemaakt in overeenstemming met de wettelijke vorm- en kwaliteitsvereisten. Zo bevat een VLABEL-schatting opgesteld door CC Experts onder meer:

  • een inleiding
  • een beschrijving van het te schatten onroerend goed (vb. ligging, grond, constructie, rechten, fotoreportage en schetsen met de indeling)
  • een motivering en toelichting van de gehanteerde schattingsmethode
  • een beschrijving en een analyse van de vergelijkingspunten
  • een gedetailleerde waardeberekening met toelichting
  • een conclusie met een SWOT-analyse en geschatte resultaten
  • een ondertekening door de schatter-expert

In eerste instantie wordt een VLABEL-schatting gebruikt voor de aangifte van de nalatenschap. Maar als gevolg van de objectieve, onpartijdige en omstandige motivering van de schatting is het rapport ook bijzonder geschikt om de nalatenschap te verdelen onder de erfgenamen.

CC Experts: erkend door de Vlaamse Belastingsdienst

Onze schatters-experten zijn erkend door de Vlaamse Belastingdienst zodat u bij ons terechtkunt voor een VLABEL-schatting.

Bestel nu een VLABEL-schatting online.

Wanneer het onroerend goed overeenkomstig de schatting wordt aangegeven en het verslag in bijlage van de aangifte wordt gevoegd, aanvaardt de Vlaamse Belastingdienst de waardering. Er is met andere woorden geen risico op een ‘tekortschatting’ met een boete, ook al zou het goed vervolgens binnen korte termijn worden verkocht tegen een hogere prijs dan de geschatte waarde.

Hoeveel kost een VLABEL-schatting?

Een VLABEL-schatting is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de ligging, het type van het onroerend goed, de grootte van het pand en de complexiteit van het dossier. Wilt u een offerte op maat van uw situatie?
Neem contact op met onze experts.

Bestel een VLABEL-schatting

Onze schatters-experten zijn erkend door de Vlaamse Belastingdienst zodat u bij ons terechtkunt voor een VLABEL-schatting.

Schatting
bestellen