Landmeten

21 juni 2023

Meet nauwkeurig de vloeroppervlakte van een gebouw met de BACS-meetcode

Professionele landmeters gebruiken de BACS-meetcode om de vloeroppervlakte van een gebouw nauwkeurig op te meten.

De BACS-richtlijnen voor opmetingen van gebouwen in België zijn opgesteld door de Belgisch-Luxemburgse Associatie van Chartered Surveyors. Het doel van de meetcode? Een algemeen aanvaarde en ondubbelzinnige standaard bepalen voor het nauwkeurig opmeten van gebouwen in functie van vastgoedwaardering, verkoop, verhuur of aankoop.

Wilt u graag een BACS-opmeting laten uitvoeren door een landmeter?
Zoek niet verder en vertrouw op CC Experts.

Neem contact op voor meer info of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Lees hieronder verder indien u meer wilt weten over de BACS-opmeting door een landmeter.

Waarom zou u een BACS-opmeting uitvoeren?

De BACS-meetcode is zowel geschikt voor residentieel als commercieel vastgoed. Vaak wordt ze gebruikt om de vloeroppervlakte van een gebouw te controleren bij een vastgoedtransactie als onderdeel van een due diligence. Daarnaast komt de meetcode voor in heel wat bestekken van nieuwbouwprojecten.

Een nauwkeurig gemeten vloeroppervlakte verhoogt niet alleen de transparantie voor investeerders en/of gebruikers van vastgoed, het maakt ook een vergelijking van vloeroppervlaktes tussen gebouwen mogelijk.

Er zijn twee kernbegrippen in de BACS-meetcode: het Bruto Uitwendig Oppervlak (BUO) en het Bruto Oppervlak (BO).

Bruto Uitwendig Oppervlak (BUO)

Het Bruto Uitwendig Oppervlak van een gebouw is de oppervlakte van elk niveau inclusief buitenmuren. Inbegrepen zijn:

 • kolommen
 • binnenmuren
 • scheidingswanden
 • inpandige balkons

Zijn niet inbegrepen:

 • open balkons
 • open brandtrappen
 • overkappingen

Het Bruto Uitwendig Oppervlak is relevant bij bouwkostencalculatie, in de ruimtelijke ordening (vb. vloer/terreinindex) en bij het commercialiseren van vastgoed.

Bruto Oppervlak (BO)

Het Bruto Oppervlak (BO) is de oppervlakte van elk niveau van een gebouw gemeten vanaf de hartlijn van de ramen tot aan de as van de muur (als er geen ramen in de muur zijn). Zijn inbegrepen:

 • binnenmuren
 • scheidingswanden
 • trappenhuizen
 • verticale luchtkanalen

Zijn niet inbegrepen in het bruto oppervlak:

 • uitstekende constructies
 • technische lokalen
 • op- en afritten van parkeergarages

Het Bruto Oppervlak (BO) is relevant bij het inschatten van de huurwaarde van bijvoorbeeld handelspanden of kantoorgebouwen. Het wordt ook gebruikt als basis voor de verdeling van de gemeenschappelijke lasten van verschillende gebruikers in eenzelfde gebouw.

Nauwkeurig opmeten met 3D-laserscanning door een landmeter

Soms is er geen as-builtplan in een digitaal CAD- of BIM-formaat beschikbaar. In dat geval zal de landmeter het gebouw gedetailleerd en nauwkeurig opmeten met behulp van 3D laserscanning. Dankzij die technologie ondervindt de gebruiker van het gebouw minimale hinder tijdens de opmeting. Er kan efficiënt tot 15.000 m² vloeroppervlakte per dag gemeten worden.

Na het opmeten worden de data door een landmeter verwerkt tot grondplannen met de berekening en de visualisering van het Bruto Uitwendig Oppervlak (BUO) en het Bruto Oppervlak (BO). Finaal worden de vaststellingen en conclusies gerapporteerd in een verslag ondertekend door een landmeter-expert en/of een RICS-geaccrediteerde vastgoeddeskundige.

Is er een alternatief voor de BACS-meetcode?

De BACS-meetcode is niet bindend, maar het is de meest gehanteerde norm bij de bepaling van de vloeroppervlakte van gebouwen in België. Naast de BACS-meetcode beschikken onze landmeters ook over de expertise om andere meetstandaarden te gebruiken. Denk aan:

 • de meetcode van gebouwen voor de instellingen van de Europese Unie
 • NBN B06-002 (bruto-vloeroppervlakte, netto-vloeroppervlakte,…)
 • NEN2580 (bruto-vloeroppervlak BVO, netto-vloeroppervlak NVO, verhuurbaar vloeroppervlak VVO,…)
 • International Property Measurement Standards (IPMS)
 • The European Real Estate Area Label (extra-murosoppervlakte, intra-murosoppervlakte, bouwoppervlakte,…)

Onze referenties

BACS-opmetingen die verzorgd werden door landmeters van CC Experts:

 • een kantoorgebouw van 12.868 m² groot gelegen in de Europese wijk te Brussel
 • kantoren van 10.309 m² groot gelegen nabij het Berlaymontgebouw te Brussel
 • industriële gebouwen van 21.876 m² groot te Hoogstraten
 • een logistiek gebouw van 4.755 m² opslag en 979 m² kantoren te Zaventem

Meer weten over de BACS-meetcode?

Omdat dossiers en projecten uniek zijn, stemmen we onze dienstverlening graag af op uw noden en behoeften.
Neem contact op voor meer info of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Schatting
bestellen