Schattingen

Huis, kantoor of landbouwgrond schatten?

CC Experts verzorgt schattingen van residentieel en bedrijfsvastgoed. Ook landbouwgrond en agrarisch vastgoed behoren tot onze expertise. Onze experten beschikken over de lokale marktkennis en beheersen de waarderingsmethodieken.

Raadpleeg onze tarieven. Bestel uw schatting online.

Van plaatsbezoek tot schattingsverslag

Plaatsbezoek

 • Opmetingen en foto’s
 • Onderzoek naar waardefactoren (bv. ligging, oppervlakte, afwerking,…)

Methodiek

 • Studie van vergelijkbare onroerende goederen en de lokale markt
 • Verdiscontering van toekomstige opbrengsten
 • Calculatie van de wedersamenstellingskosten

Schattingsverslag

 • Bevindingen
 • SWOT-analyse
 • Conclusies
schatting residentieel vastgoed

Duidelijke en digitale rapportage

We gieten onze adviezen in een duidelijk rapport dat we onderbouwen met onze expertise en aanvullen met nieuwe technologieën als big data en artificiële intelligentie. Doordat we gedetailleerd en transparant communiceren, krijgt u inzicht in de rekenbladen en uitgangspunten. Wij geloven dan ook in een beargumenteerde en narekenbare vastgoedwaardering.

Om onze waarderingen aan de realiteit van de vastgoedmarkten te toetsen, baseren wij ons op onze eigen actuele database met meer dan 3 miljoen vastgoedtransacties die periodiek wordt geactualiseerd. Op die manier anticiperen we bovendien zo correct mogelijk op de marktevoluties.

Duidelijke en digitale rapportage

We gieten onze adviezen in een duidelijk rapport dat we onderbouwen met onze expertise en aanvullen met nieuwe technologieën als big data en artificiële intelligentie. Doordat we gedetailleerd en transparant communiceren, krijgt u inzicht in de rekenbladen en uitgangspunten. Wij geloven dan ook in een beargumenteerde en narekenbare vastgoedwaardering.

Om onze waarderingen aan de realiteit van de vastgoedmarkten te toetsen, baseren wij ons op onze eigen actuele database met meer dan 3 miljoen vastgoedtransacties die periodiek wordt geactualiseerd. Op die manier anticiperen we bovendien zo correct mogelijk op de marktevoluties.

Ons aanbod

Particulieren, overheden en ondernemingen vragen in heel diverse contexten vastgoedwaarderingen aan: financiering, aan- of verkoopadvies, vestigen zakelijke rechten, accounting en fiscaliteit,…

Particulieren, overheden en ondernemingen vragen in
heel diverse contexten vastgoedwaarderingen aan:

 • aan- of verkoopadvies
 • portfolio-analyses
 • financiering
 • het vestigen of uitdoven van zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht en recht van opstal)
 • accounting en fiscaliteit
 • jaarverslaggeving
 • faillissementen (curatele, wco pijler 3, …)
 • onteigeningen tot algemeen nut
 • herziening van de huurprijs en handelshuur
 • aangifte van de nalatenschap (erkend door de Vlaamse Belastingdienst)
 • successieplanning
 • verzekering
projectgrond

Schatting van een brownfield

Architectuurmeting

Ter voorbereiding van een bouwaanvraag worden grondplannen, dwarsdoorsneden en gevelaanzichten uitgetekend van een kantoorgebouw van 19.500 m² groot. Hiervoor werd het volledige kantoorgebouw via 3D-laserscanning opgemeten.

Schatting van een hotel

Een schatting
online bestellen?

Raadpleeg onze tarieven. Bestel uw schatting online.

Meer weten over
schattingen?

Elk dossier of project is uniek. CC Experts stemt de dienstverlening af op uw noden en behoeften. Neem vrijblijvend contact op.
Schatting
bestellen