Schattingen

Om een project, een transactie of een dialoog te faciliteren, verzorgt CC experts de schatting van residentieel vastgoed en bedrijfsvastgoed. Onze experten beschikken over de lokale marktkennis en beheersen de waarderingsmethodieken.

Raadpleeg onze tarieven, bestel uw schatting online en geniet € 25 korting.

Van plaatsbezoek tot schattingsverslag

Plaatsbezoek

 • Opmetingen en foto’s
 • Onderzoek naar waardefactoren (bv. ligging, oppervlakte, afwerking,…)

Methodiek

 • Studie van vergelijkbare onroerende goederen en de lokale markt
 • Verdiscontering van toekomstige opbrengsten
 • Calculatie van de wedersamenstellingskosten

Schattingsverslag

 • Bevindingen
 • SWOT-analyse
 • Conclusies

Duidelijke en digitale rapportage

We gieten onze adviezen in een duidelijk rapport dat we onderbouwen met onze expertise en aanvullen met nieuwe technologieën als big data en artificiële intelligentie. Doordat we gedetailleerd en transparant communiceren, krijgt u inzicht in de rekenbladen en uitgangspunten. Wij geloven dan ook in een beargumenteerde en narekenbare vastgoedwaardering.

Om onze waarderingen aan de realiteit van de vastgoedmarkten te toetsen, baseren wij ons op onze eigen actuele database met meer dan 3 miljoen vastgoedtransacties die periodiek wordt geactualiseerd. Op die manier anticiperen we bovendien zo correct mogelijk op de marktevoluties.

Vastgoedtypes

Wij hebben een ruime ervaring en marktkennis opgebouwd in de schatting van residentieel vastgoed en bedrijfsvastgoed.

Residentieel
vastgoed
Kantoren
Winkelvastgoed
Industrieel & logistiek vastgoed
Gronden
Exploitatie-
gebonden vastgoed
(hotel, bioscoop, tankstation, ...)
Agrarisch
vastgoed
Maatschappelijk vastgoed (school, sportaccommodatie, woonzorgcentra, ...)

Ons aanbod

Particulieren, overheden en ondernemingen vragen in
heel diverse contexten vastgoedwaarderingen aan:
 • aan- of verkoopadvies
 • portfolio-analyses
 • financiering
 • het vestigen of uitdoven van zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht en recht van opstal)
 • accounting en fiscaliteit
 • jaarverslaggeving
 • faillissementen (curatele, wco pijler 3, …)
 • onteigeningen tot algemeen nut
 • herziening van de huurprijs en handelshuur
 • aangifte van de nalatenschap (erkend door de Vlaamse Belastingdienst)
 • successieplanning
 • verzekering

Een schatting
online bestellen?

Raadpleeg onze tarieven, bestel uw
schatting online en geniet € 25 korting.

Meer weten over
schattingen?

Omdat dossiers of projecten uniek kunnen zijn, kan onze dienstverlening afgestemd worden op uw noden en behoeften. Neem vrijblijvend contact op.